+421 43 5594304    aditec@aditec.sk    facebook
Zdravotné matrace Longlife Aditec
TOP producent slovenský výrobca matracov

Spoločnosť ADITEC - LONGLIFE, výrobca zdravotných matracov, má právnu ochranu vynálezu zapísanú v registri na Úrade priemyselného vlastníctva ČR a SR s Európskou patentovou prihláškou.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
ADITEC Slovakia, s.r.o.
Lackova 6
841 04 Bratislava

IČO: 36 703 435
IČ DPH: SK2022277708

Infolinka: +421/43/559 43 04
E-mail: aditec@aditec.sk
Web: www.matrace-aditec.sk

1. Dodacie podmienky:

Cena za dopravu matracov na území SR je 11,62 Eur. Pri objednávke matracov nad 160 Eur, je na Slovensku doprava zadarmo.

S objednaným tovarom obdržíte aj daňový doklad.

2. Platobné podmienky:

Objednaný tovar zaplatíte pri preberaní zásielky.

3. Potvrdzovanie objednávok:

V okamihu keď uskutočníte nákup, automaticky od nás obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. V e-maile je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou Vášho nákupu.


4. Reklamačné podmienky:

Reklamácie sa riadia platnými zákonmi SR (Občiansky zákonník). Záručná doba na všetok tovar je 2 roky.

5. Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov kupujúcich sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúcich sú používané len pre činnosť prevádzkovateľa internetového obchodu www.aditec.sk a v súvislosti s danou obchodnou transakciou. Osobné údaje slúžia výhradne len pre potreby vybavenia objednávky.
Spoločnosť si vyhradzuje právo použiť osobné údaje na priebežné zasielanie informácií o novom tovare. Prejavené prianie zákazníka tieto informácie nezasielať bude rešpektované.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa však netýka matracov, ktoré vzhľadom k tovaru vyrobeného na mieru nemožno vrátiť podľa § 7 ods. 6 písm. c zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu).
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu spoločnosti alebo elektronicky na aditec@aditec.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou tohto poučenia.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte na niektorej z našich
prevádzok, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Náklady na vrátenie tovaru znášame my (viď. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 1. odsek)
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Doprava zadarmo pri nákupe nad 160 €
Expedícia do 3 pracovných dní
Renomovaný slovenský výrobca
Matrace na mieru
Exkluzívne prírodné materiály
Online poradňa
100% Garancia spokojnosti
25 rokov skúseností
Zdravotné matrace Longlife Aditec

Personál spoločnosti Aditec tvoria odborníci, ktorí pôsobili vo významných funkciách v niekoľkých spoločnostiach na výrobu matracov na Slovensku. Svojimi vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťou značnou mierou prispeli k vývoju a kvalite výroby zdravotných matracov na Slovensku.

GoPay
Verified by Visa
MasterCard Securecode
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic